MATARSYSTEM


Nedan visar vi system och delsystem vi tillverkar. Ta gärna kontakt med oss om ni önskar mer information om något av systemen.

KOMPLETTA MATARSYSTEM


Här är några olika varianter på kompletta system som vi har levererat.

Cirkulärmatare / Vibrationsmatare

En cirkulär vibrationsmatare består av en cirkulär vibrator och en skål. Den elektromagnetiska vibrationen är det drivande elementet som förflytar delarna, både i sorteringsdelen, och i de övre utloppsdelen som sedan oftast mynnar ut i en linjärmatare 

Linjärmatare / Buffertenhet


De linjära vibratorerna eller linjärmatare, även kallad buffertenheter, är placerade efter cirkularmatarna och oftast nödvändig i de flesta applikationer. Den linjära vibratorn är kopplingen mellan sorteringsheten och hämtningspositionen. Dessutom reglerar den variabla hastighetsflödet för sorteringsdelen och säkerställer närvaron av den tillgängliga delen i hämtningspositionen. Buffertenheten startar och stoppar cirkulärmataren, med en eller två buffertgivare.

 

Hopper / Påfyllare


I ett matningssystem är påfyllare, även kallad Hopper, belägen ovanför cirkulärmataren och  rekommenderas i många applikationer eftersom maskiner idag oftast ska köras obemannade under längre perioder och att lagra delarna och dosera dem till den skålen. Det säkerställer också närvaron av delar i skålen, om den senare inte har tillräcklig kapacitet för att hålla mängden delar motsvarande den önskade autonomitiden. I vissa applikationer är det faktiskt nödvändig på grund av den typ av produkt som ska matas, särskilt när det gäller lastens vikt. För mycket produkter i cirkulärmataren kan även minska kapaciteten.

Elevator påfyllare / Elevator Hopper


Har samma funktion som påfyllaren ovan. Elevatorpåfyllaren medger en lägre påfyllningshöjd för operatören. Ger en bättre ergonomi och kan även lagra större volym av produkter som ska matas.